Tjenester

– Trær til besvær?


Forvaltning av trær i hage, park og byrom..Vi har fagskoleutdannet arborist.


Trepleier med klatreutstyr oppe i et tre

TREPLEIE & BESKJÆRING


Alt innen trepleiefaget (kronerensk, kronereduksjon, kronetynning, kronesikring m.m.)

Stort asketre beskjæres

TREFELLING & LANDSKAPSPLEIE


Trefelling krever profesjonell håndtering. Vi har spesialisert oss på felling av trær som er nærme blant annet hus, tak og ledninger. Vi er alle klatrere og kan utføre trefelling i trange rom. Vi deler treet i mindre deler og styrer hogsten vekk fra det som skal bevares. Dette krever spesialutstyr, erfaring, trent samarbeid og risikoanalyser. Felling og seksjonsfelling.


Klatring ved hjelp av tilkomstteknikk Arbeid i høyden.


Alt innen vegetasjonshåndtering.

  • Skog- og tomterydding
  • Linje- og trasérydding
  • Landskapspleie
  • Manuell hogst


SKOG – HAGE – PARK

Trefeller med motorsag står oppå en stubbe

KRANASSISTERT TREFELLLING


I noen situasjoner der felling eller seksjonsfelling ikke er mulig, bruker vi kranbil til å krane ut trærne. 

Kranbil løfter en arbeider opp i et tre

FLISHUGGING


Flishugging er effektivt når du skal ha fjernet greiner og trær. Flisen kan kjøres bort og deponeres, eller brukes til dekkbark for tildekking av bed og skråninger.


Vår flishugger tar opp 20 cm trevirke.

STUBBEFRESING


Med vår beltegående stubbefres utfører vi skånsom og effektiv fresing av stubber i alle størrelser, også etter hekk og busker.


Fresing av stubber

BORTKJØRING & DEPONERING


Bortkjøring og deponering av hageavfall/flis er normalt sett en beskjeden utgift. Vår flishugger reduserer volumet ved at vi gjør om greinene til flis.


Vår prisreferanse på deponering er lik den du finner hos din lokale gjenbruksstasjon. Det gjelder henholdsvis levering hageavfall for flis og kvist, samt trevirke for stubber og stammer.

De aller fleste gjenbruksstasjonene tar gratis imot hageavfall fra privatkunder, og ettersom vi er en næringskunde og det vil da påfalle en avgift.